Gabriel BALART

 

Barcelona, 8.6.1824 - 5.7.1893
Secció d'Arts
Data d'elecció: 22.6.1873
Data d’ingrés: 26.6.1873
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Compositor i professor de música.

 

Dades biogràfiques en: Sesión del día 26 de junio de 1873. en: Libro de Actas, 20 abril 1871 a 6 oct 1884, I.

- Pàgina in Memoriam del músic Gabriel Balart i Crehuet [en línia]<http://www.balart.net/> [data de consulta: 24.11.2008]

Powered by Joomla! ©