Josep Antoni BALCELLS i CAMPS

 

Barcelona, 1777 - Barcelona, 1.6.1857
Direcció de Química
Data d'elecció: 10.5.1820
Data d’ingrés: 24.5.1820
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Doctor i Catedràtic en farmàcia. Fundador del “Colegio de Farmacia de San Victoriano”. Membre de la Acadèmia mèdica matritense, de la “Sociedad de amigos del país de Ecija”, de les Societats Linneana i d’agricultura, comerç i arts de Narbona, de les Societats Linneana i de química de Paris, i de l’ “Academia de Medicina y Cirurgía de Barcelona”

Càrrecs a la RACAB:
- Director de Química (2 juliol 1821, 10 juliol 1822)
- Director de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (6 novembre 1839, 15 desembre 1853)
- Conservador del gabinet de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (20 novembre 1845)
- President de l’Acadèmia (11 octubre 1849)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1907-08, p. 129-134

Powered by Joomla! ©