Albert BARELLA MIRÓ

 

Barcelona, 3.5.1918 - Barcelona, 30.3.2001
Eng. Tèxtil
Data d'elecció: 25.2.1971
Data d’ingrés: 18.5.1972
Numerari. Medalla 43

 

 

Breu nota biogràfica: Tècnic industrial Tèxtil (1941). Enginyer d’Indústries Tèxtils (1943). Representant espanyol en el Comitè Tècnic de l'International Wool Textile Organisation (IWTO). Entre les seves aportacions en el període 1949-1952 destaquem el desenvolupament del regularímetre presentat al Congrés de l'IWTO a Estocolm l'any 1950, i els estudis sobre vellositat dels fils presentats als congressos de l'IWTO als anys 1951 i 1952. Director del Instituto de Tecnología Química y Textil (C.S.I.C.) 1968-1983. Director de A.I.T.A. 1962-1992. Honorary Fellowship Member del Textile Institute de Manchester, màxima distinció atorgable, a escala mundial, a un científic en el camp tèxtil. Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lodz (Polònia). Autor de nombroses publicacions en els camps de la industria i tecnologia tèxtil.

 

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 2001-02, p. 70-75

Powered by Joomla! ©