Vicenç Joaquim BASTÚS i CARRERA

 

Tremp, 1799 - Barcelona, 3.4.1873
Direcció de pneumàtica i electricitat
Data d'elecció: 4.2.1835
Data d’ingrés: 8.4.1835
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en farmàcia, també es va dedicar a l’estudi de la literatura i l’arqueologia. Va col·laborar en diverses revistes i diaris de Barcelona i fou director de “El Guardia nacional”. Va estudiar el Quixot i la paremiologia en castellà; com a pedagog, va realitzar diverses enciclopèdies, un tractat de declamació i art dramàtic, així com diverses obres de història sagrada. Membre de les Reials Societats econòmiques de Lleida i València. Membre de número de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 147-151

Powered by Joomla! ©