Josep Ramon BATALLER i CALATAYUD

 

 

Pobla del Duc (València), 10.8.1890 - Barcelona, 23.12.1962
Comissió de Geologia i Paleontologia
Data d'elecció: 23.5.1941
Data d’ingrés: 27.5.1942
Numerari. Medalla 2

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Ciències per la Universitat de Barcelona (1919). Doctor en Ciències Naturals a la Universitat de Madrid (1920) amb la tesi “El Jurásico de la provincia de Tarragona”. Catedràtic de Ciències naturals del Seminari Conciliar de Barcelona (1926). Catedràtic de Paleontologia i geologia històrica de la Universitat de Barcelona (1949). Càtedra de Geologia de l'Escuela Superior de Agricultura. En 1943, va ser col·laborador de l’Institut «Lucas Mallada» del C.S.I.C., i més tard, Cap de la Secció de Paleontologia del mateix Institut i Conseller adjunt del C.S.I.C. En 1945 fou nomenat geòleg adscrit a l’Institut Geològic Provincial de Barcelona. Des de 1917 va intervenir activament en la Institució Catalana d’Història Natural, de la que fou president en 1936. Fou Cofundador en 1935 de la Societat Catalana de Geografia, de la que fou president de 1937 a 1945. Doctor Honoris Causa a la Universitat de Toulouse (1929). Membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1942). Membre Honorari de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, membre corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid”, de la Societat Geològica de Portugal, del “Centro de Cultura de Valencia” i de la Société Géologique de Belgique. Soci de la Société Géologique de France, de la Geographical Society de Nova York i de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Membre corresponent de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Instituto Arqueológico de València. Va Obtenir dues vegades el premi Pelfort de la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País. A l’any 1926 va formar part activa al XIV Congrés Geològic Internacional celebrat en Espanya, i fou codirector d’una de les excursions realitzades a Catalunya.

Càrrecs a la RACAB:
- Bibliotecari (25 octubre 1946, 19 octubre 1948, 11 octubre 1950, 27 octubre 1952, 18 octubre 1956)
- Secretari Secció 3a (21 desembre 1948, 29 desembre 1950, 30 desembre 1954)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1963-64, p. 64-69; p. 105-109

Powered by Joomla! ©