Casimir BRUGUÉS ESCUDER

 

Barcelona, 1863 - Barcelona, 29.12.1940
Comissió d’Agronomia
Data d'elecció: 19.12.1907
Data d’ingrés: 31.1.1910
Numerari. Medalla 25

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Farmàcia (1886). Doctor en Ciències Fisicoquímiques (1886). Vicepresident de la Secció agrícola de l’Ateneu barcelonès (1907-1908). Director del Laboratori químic de l’ “Instituo Agrícola catalán de San Isidro”. Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona (1925).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Membre de la Delegació acadèmica per a la Història de les Ciències i Arts a Espanya (1918)
- Secretari de la Secció 4a (1910-22)
- Director de la Secció 2a (1929-1940)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1948-49, p. 105-109

Powered by Joomla! ©