Joan Pau CANALS i MARTÍ

 

Barcelona, 1730 - Madrid, 1788
Direcció d'Agricultura
Data d'elecció: 11.4.1764
Data d’ingrés: 17.4.1764
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Va estudiar química y la seva aplicació a la tintoreria. En 1760 fou diputat de les fabriques de Catalunya a la Cortes, va ocupar el càrrec d’Inspector general del ram de la “rubia” y “granza” i Director general de tintes del Regne. Membre de la “Real Academia de Ciencias de San Fernando” de Madrid, la de Agricultura de Galícia i Soci de les Econòmiques de Madrid, Vera i Puigcerdà. Baró de la Vall-Roja.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Direcció d’Agricultura (14 maig 1766)
- Encarregat de la classe d’Agricultura a l’Acadèmia (10 desembre 1766)

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1903-04, p. 54

Powered by Joomla! ©