Baltasar CARDONA i ESCARRABILL

 

1828 - Barcelona, 21.7.1868
Secció de Ciències fisicomatemàtiques
Data d'elecció: 16.4.1862
Data d’ingrés: 8.5.1862
Numerari

 

 

Professor de “primera y segunda enseñanza”, mestre d’obres i agrimensor.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció de Ciències fisicomatemàtiques (30 octubre 1862, 20 novembre 1863, 15 desembre 1864, 16 gener 1866, 12 gener 1867)
- Membre de la Comissió de correcció d’estil (23 novembre 1865)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 138

Powered by Joomla! ©