Josep CASES i QUERALT

 

Lleida, 7.8.1908 - Barcelona, 1.1.1985
Secció d'Agricultura
Data d'elecció: 27.6.1960
Data d’ingrés: 24.5.1963
Numerari. Medalla 16

 

 

Breu nota biogràfica: Inicià els seus estudis superiors a la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de Barcelona, continuant després a l’Escola Especial d’Enginyers Agrònoms de Madrid, on va acabar la carrera el 1933. El mateix any guanyà per concurs el nomenament de Ingeniero del Servicio de Plagas del Campo, restant agregat a l’Estació de Fitopatologia Agrícola de Barcelona. Així, va començar l’especialització Professional més sobresortint i que ja no deixaria mai durant la resta de la seva activa vida. Els seus primers treballs d’investigació tècnica es varen desenvolupar en el sector de l’Entomologia. Organitzà i dirigí les campanyes per l’extinció de plagues, tan pernicioses i de difícil control en aquells moments, com foren Aspidatus perniciosus i Leptinotarse decemlineata. El 1950 fou nomenat Enginyer Director de l’Estació Fitosanitària de Barcelona i el 1953, en formar-se el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms, fou proposat Degà del de Catalunya per elecció. El 1959 li va ésser concedit l’ingrés en la Orden Civil del Mérito Agrícola. Un altre sector destacat de les seves activitats professionals fou la docència, en la qual s’inicià el 1944 com Professor d’Agronomia i Meteorologia Agrícola a l’Escola Oficial de Pèrits Agrícoles de Barcelona, on fou director des del 1958 fins 1976. Medalla de Plata de l’Escola Oficial de Pèrits Agrícoles de Barcelona (1985).

 

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ...1985-86, p. 85

Powered by Joomla! ©