Antoni CIBAT i ARNAUTÓ

 

Cistella (Alt Empordà), 1770 - Madrid, 1812
Direcció de Pneumàtica
Data d'elecció: 11.3.1795
Data d’ingrés: 15.4.1795
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Fou alumne del Col·legi de Cirurgia entre 1788 i 1792 i havia estudiat física, química, cirurgia i medicina teoricopràctica a Anglaterra, on es va doctorar en medicina. Va impartir classes al Col·legi de Cirurgia entre 1796 i 1806. L’any 1806 es va suprimir la càtedra de física al Col·legi de Cirurgia, i Antoni Cibat se’n va anar a Madrid. Renuncia com a acadèmic en 19.11.1806. Va ser soci honorari de l’Acadèmia Mèdica Londinenca de l’Hospital Guy’s.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Revisor de la Direcció de Pneumàtica (1797)
- Director de la Direcció de Pneumàtica (1798)
- Censor (1805 i 1806)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1905-06, p. 1922

Powered by Joomla! ©