Felix Ma. FALGUERA y de PUIGURIGUER VERN y de RIERA

 

Barcelona, 1811 - Barcelona, 30.8.1897
Secció de Ciències Fisicoquímiques
Data d'elecció: 8.4.1840
Data d’ingrés: 8.5.1840
Numerari. Medalla 2

 

Breu nota biogràfica: Catedràtic de Dret de la Universitat literària de Barcelona. Degà del Il·lustre. Col·legi de Notaris. Membre de l’Acadèmia de Bones Lletres, de la de Jurisprudència i Legislació de Barcelona, de la Societat econòmica barcelonesa de amics del país, i honorari de la arqueològica de Tarragona.

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (1 setembre 1848, 20 gener 1859)
- Secretari de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (10 novembre 1841, 16 març 1843, 16 gener 1845, 22 octubre 1846, 5 desembre 1850)
- Bibliotecari (9 novembre 1854, 20 octubre 1859)
- Tresorer (29 juliol 1841)
- Vicesecretari general (12 setembre 1842, 17 octubre 1844, 16 gener 1845)
- Vicepresident(17 setembre 1845, 7 novembre 1850)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1910-11, p. 127-131

Powered by Joomla! ©