Joaquim FEBRER i CARBÓ

 

Benicarló, 26.9.1893 - Barcelona, 3.9.1970
Comissió d’Astronomia
Data d'elecció: 19.5.1944
Data d’ingrés: 26.6.1947
Numerari. Medalla 9

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Exactes (1917). L’Acadèmia li va concedir una beca com a alumne de la Secció Astronòmica de l’Observatori Fabra, passant a la categoria de ajudant tècnic (1920), i finalment astrònom (1937). Catedràtic de les assignatures d’Astronomia general i Astronomia esfèrica i geodèsia, a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona (11945-1963). Fou Vicedegà (1960 i Degà (1961-1965) de la Facultat de Ciències de la mateixa universitat.

Càrrecs a la RACAB: Director de l'Observatori Fabra (1962-1970)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1970-71, p. 61-63, 99-102

Powered by Joomla! ©