Enric GADEA i BUISÁN

 

Barcelona, 1922-2013
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Zoologia
Data d'elecció: 31.5.1971
Data d’ingrés: 18.11.1976
Medalla de número: 35

 

Nota biogràfica: Doctor en Ciències Naturals. Catedràtic de Zoologia (invertebrats) a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, de la qual va ser secretari general. Fou director de l’Institut de Biologia Aplicada de Barcelona, conseller del Patronat Alonso Herrera i del Consell Assessor de l’Institut d’Investigacions Pesqueres, del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Fou president del Comité des Milieux Insulaires de la Comission Internationale pour l’Étude Scientifique de la Mer Méditerranée. La seva especialitat és la nematologia. És autor de més de tres-centes publicacions (llibres, articles i altres escrits) sobre zoologia, morfologia, sistemàtica, fauna i filogènia. Membre fundador de l’European Nematology Society i de la revista Nematológica. Membre honorífic de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Li han estat atorgades la Creu amb Placa de Comanador de l’Ordre d’Alfons X el Savi, i la Medalla de l’Escola Nàutica de Barcelona.

 

Dades biogràfiques en: Anuari curs 2009-2010

Powered by Joomla! ©