Antoni GARCÍA i LLANSÓ

 

Barcelona, 31.12.1854 - Barcelona, 30.12.1914
Comissió de Arqueologia i Prehistòria
Data d'elecció: 19.12.1907
Data d’ingrés: 6.5.1908
Numerari. Medalla 46

 

Breu nota biogràfica: Soci corresponent de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma de Mallorca i de l’Econòmica d’Amics del País de les Palmes. Secretari de la Junta delegada del Museu-Biblioteca Balaguer, de Vilanova i la Geltrú. Guardonat amb la medalla d’or per l’Excm. Ajuntament de Barcelona, per la conferencia que va donar a l’Exposició d'Indústries Artístiques de 1892. Va redactar els catàlegs de les Exposicions de Belles Arts de 1891, 1894, 1896 i 1898, i de la d’Indústries Artístiques de 1892. Va col·laborar en diverses publicacions i revistes, i des de 1890 va ser redactor artístic de “La Ilustración Artística”

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 5a (13 novembre 1909)
- Director de la Secció 5a (26 octubre 1912)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1915-16, p. 169-173

Powered by Joomla! ©