Aurelio GONZÁLEZ ISLA

 

 

Barcelona, 1916 - ?, 19.1.2009
Secció 6a. Tecnologia
Data d'elecció: 22.2.1979
Data d’ingrés: 21.2.1980
Numerari. Medalla 12

 

 

Breu nota biogràfica: Enginyer de Camins, Canals i ports (1940). Director de la Junta d'Obres del Port de Barcelona (1962-1973). Enginyer en cap de la Jefatura de Costa y Puertos de Cataluña (1973). Membre de l’Associació Internacional Permanent de Congressos de Navegació. Membre de la Internatinal Association of Ports and Harbors.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 2010-2011, p. 73-75

Powered by Joomla! ©