Josep IGLÉSIES i FORT

 

 

Reus, 9.9.1902 - Barcelona, 18.11.1986
Secció de Geologia i Geografia
Data d'elecció: 20.2.1958
Data d’ingrés: 25.2.1960
Numerari. Medalla 30

 

 

Breu nota biogràfica: Historiador, geògraf i escriptor. La seva extensa activitat teòrica i pràctica en el món de l'excursionisme, féu que el 1931 fos cridat com a secretari de la comissió que establí la divisió comarcal del Principat, sota la direcció de l'eminent Pau Vila. Després de la guerra acollí a casa seva, entre altres actes culturals, les primeres reunions de la Societat Catalana de Geografia (1947-1963). La seva vasta curiositat intel·lectual i erudició l'especialitzaren en diverses matèries, resultat de la qual fou una vuitantena de monografies. Com a investigador de la història demogràfica va publicar fogatges i censos de totes les èpoques. També destaquen els seus treballs bàsics sobre excursionisme, geografia i història agrària, així com altres publicacions de caràcter històric. Fou autor de nombroses col·laboracions periodístiques de caire cultural, tant a nivell local reusenc, com a la premsa barcelonina ("La Publicitat" i "El Matí"). Destaquem la important contribució als actes conmemoratius del bicentenari de l¡Acadèmia, pels quals preparar una memòria titulada “La Real Academia de Cienicas y Artes de Barcelona en el siglo XVIII”. Impulsà la celebració de les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos. Fou secretari de la Societat Catalana de Geografia i membre de l'Acadèmia de Ciències de Barcelona, el Centre Excursionista de Catalunya, el Centre de Lectura de Reus i del Patronat de la Fundació Vives Casajuana i, des del 1981, de l'Institut d'Estudis Catalans.

 

Càrrecs a la RACAB: Bibliotecari (1970-1986)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1987-88, p. 93-104.

Powered by Joomla! ©