Antoni JUGLÀ i FONT

 

? - 1803
Direcció de Química?
Data d'elecció: 22.12.1766
Data d’ingrés: 24.12.1766
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Dret. Fou membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Variant de nom: Antoni JOGLAR i FONT

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1903-04, p. 70.

Powered by Joomla! ©