Antonio LAFONT RUIZ

 

Málaga, 14.11.1890 - Barcelona, 15.11.1962
Comissió de Tecnologia
Data d'elecció: 19.5.1944
Data d’ingrés: 19.2.1948
Numerari. Medalla 3

 

 

Breu nota biogràfica: General. Cap d’artilleria. A la seva carrera militar ocupà diferents càrrecs tècnics relacionats amb les construccions d’artilleria. En 1917 fou nomenat cap dels tallers de la fàbrica d’artilleria de Trubia, també ocupà el càrrec de professor d’Aritmètica i Àlgebra a l’Escola d’Arts i Oficis de la mateixa ciutat. A la seva activitat civil fou enginyer director de laboratori a la fàbrica “Hispano Suiza” de Barcelona. Assistir a el congressos internacional sobre fosa celebrats a Bèlgica, Alemanya França i Espanya. Organitzà el primer Congrés nacional d’Estudis metal·lúrgics a Barcelona (1944). President de les comissions tècniques especialitzades de Mineralogia i Metal·lúrgia (CSIC). Fundador i President de l’Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos (1943). Membre de l’Association Technique de Fonderie.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1963-64, p. 97.

Powered by Joomla! ©