Ramon MANJARRES i BOFARULL

 

 

Barcelona, 7.4.1827 - Sevilla, 9.3.1918
Secció de Ciències Fisico-químiques
Data d'elecció: 16.7.1867
Data d’ingrés: 5.12.1867
Numerari. Medalla 21

 

 

Breu nota biogràfica: Enginyer industrial. Estudià a les classes de la Junta de Comerç. Fou un dels membres de la primera promoció d'enginyers industrials. En 1856-60 fou catedràtic de química general de l'Escuela Industrial de Sevilla, on fou més tard catedràtic de química orgànica (1860-66) i director (1863-66), càrrec que exercí des del 1868 a l'Escola Industrial de Barcelona (1871), on creà un museu mineralògic. El 1873 fou nomenat director de l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona, i el 1891 tornà a Sevilla, com a catedràtic de la facultat de ciències. Fou membre de diverses acadèmies i entitats científiques i del consell general de l'Exposició de Barcelona de 1888. El seu treball d’ingrés va ser “El ozono y la ozonometría atmosférica” (1867)

 

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del gabinet de la Secció de Ciències Fisico-químiques (31 octubre 1890)
- Conservador del gabinet de la Secció de Ciències Fisico-químiques (22 desembre 1868, 31 gener 1871, 17 desembre 1880)
- Director de la Secció de Ciències Fisico-químiques (14 desembre 1876)
- Comptador (18 octubre 1878)
- Vicepresident (17 novembre 1886)
- President (19 novembre 1874)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1918-19, p. 83-101.

Powered by Joomla! ©