Ramon MARTÍ d'EIXALÀ

 

 

Cardona, 1807 - Madrid, 1857
Data d'elecció: 15.10.1835
Data d’ingrés: 8.11.1835
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Jurisprudència a la Universitat de Cervera (1830). Ocupà la càtedra d’Ideologia a l’Acadèmia (1835). Professor de Dret públic, civil i criminal a la Universitat de Barcelona. Fou soci de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (1836), de la Societat del Foment de la Il·lustració i director de l'Institut Barcelonès del 1839 al 1841. Membre numerari de l' Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i participà en la fundació de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (1840), de la que en fou vicepresident, bibliotecari i arxiver.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 66-69.

Powered by Joomla! ©