Antoni MARTÍ i FRANQUÈS

 

 

Altafulla, 14.7.1750 - Tarragona, 20.8.1832
Direció de Pneumàtica
Data d'elecció: 8.3.1786
Data d’ingrés: 5.4.1786
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Estudià a Cervera (1762-64), però gran part de la seva formació fou autodidacta. Viatjà a l’estranger , visitant Universitats, Acadèmies i Instituts Literaris (1800-01). Es dedicà particularment a l’estudi de la botànica (fisiologia vegetal), autor de “Sobre los sexos y fecundación de las plantas” (1791), presentat a l’Acadèmia de Medicina de Barcelona. També es dedicà a l’estudi de la química, principalment sobre l'anàlisi de l'aire. Presentà a l’Acadèmia la memòria: “Sobre la cantidad de aire vital que se halla en el aire atmosférico” (12 maig 1790), on feia algunes rectificacions a Lavoisier, estudi que fou reproduït a Madrid (1795), París (1801), Londres (1801) i Berlín (1805). Fou el primer que fixà la veritable quantitat d’oxigen en l’aire atmosfèric per mitja dels sulfurs hidrogenats, corregint el càlcul de Lavoisier. Membre de la Societat d'Amics del País de Tarragona des de la seva fundació (1786), Membre de l'Acadèmia Medicopràctica de Barcelona (1790). Conegut també com a Martí d'Ardenya.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1905-06, p. 78-100.

Powered by Joomla! ©