Josep MARTÍ i PRADELL

 

 

? - ?
Direcció de Zoologia i Mineralogia
Data d'elecció: 4.11.1835
Data d’ingrés: 18.11.1835
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Catedràtic i director de l’Instituto de 2° enseñanza de Barcelona. Membre de la Reial Acadèmia de Bones lletres de Barcelona (1835). Bibliotecari de la Biblioteca de Sant Joan.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció de Ciències fisicomatemàtiques (20 novembre 1845)
- Bibliotecari (29 juny 1847)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 73-74

Powered by Joomla! ©