Eugenio MASCAREÑAS y HERNÁNDEZ

 

 

Almagro, 1853-54? - Barcelona, 30.11.1934
Comissió de Química
Data d'elecció: 8.5.1882
Data d’ingrés: 30.5.1883
Numerari. Medalla 55

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències fisicoquímiques (1877). Catedràtic de Química inorgànica i Anàlisi química a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona (1879-1923). El Dr. Mascareñas fou un dels representants més destacats de l’escola d’analistes de les darreries del segle XIX i començaments del XX. Fou membre del Consejo de Instrucción Pública, Acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Degà de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Discurs d’ingrés: “La electrolisis en química analítica” (1883)

 

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del gabinet de la Secció de Ciències fisicoquímiques (1884-1888)
- Secretari de la Secció de Ciències fisicoquímiques (1888-1890)
- Comptador (1890)
- Encarregat del gabinet de la Secció de Ciències fisicoquímiques (1892-1893)
- Director de la Secció 2a (1893-1895)
- Comptador (1896-1901)
- Vicepresident (1901-1903)
- Director de la Secció 2a (1903-1905)
- Bibliotecari (1905-1907)
- Director de la Secció 2a (1907-1908)
- President (1908-1910)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1935-36, p. 61-67.

Powered by Joomla! ©