Onofre Jaume NOVELLAS i ALAVAU

 

 

Torellò, 15.4.1787- Torellò, 2.8.1849
Direcció d’Òptica i Cosmografia
Data d'elecció: 26.5.1819
Data d’ingrés: 9.6.1819
Numerari.

 

 

Breu nota biogràfica: L'any 1806 va ingressar a la Universitat de Cervera amb la intenció de fer estudis de Dret, on només cursà el primer any. Es traslladà a Barcelona per estudiar nàutica. Participà a la Guerra del Francès, acabada la guerra tornà a Barcelona per tal de continuar els estudis de nàutica. Professor ajudant a l’Escola de Nàutica de la Junta de Comerç (1819). Catedràtic de Matemàtiques pures a la Junta de Comerç (1819). Deixeble d’Agustí Canellas. Des de l’any 1835 fins el 24 de setembre de 1846 ocupà la càtedra d’Astronomia de l’Acadèmia. Presentà a l’Acadèmia els següents treballs:“Memoria sobre la necesidad de la óptica y Cosmografía para el acierto en la dirección de las naves” (1819). “Memoria sobre los eclipses” (1820). “Memoria sobre la posición geográfica de los lugares en la superficie de la Tierra”(1833). “Memoria sobre las reducciones de las distancias para la exacta formación de un mapa del país” (1835).“Memoria sobre los resultados de la ob-servación y cálculo del eclipse parcial de Sol ocurrido en la tarde del 15 de mayo último” (1836). Presentà el càlcul que havia realitzat re¬ferent a l’eclipsi de Lluna que havia de te-nir lloc al dia següent. (19 d’abril de 1837). Presentà la relació de les operacions fetes per a l’exacta observació de l’últim eclipsi de Lluna (25 d’abril de 1837). “Memoria en demostración de los resulta¬dos del último eclipse”. (1837)

 

Càrrecs a la RACAB:
Revisor de la Direcció d’Òptica i Cosmografia (1833)
Director de la Direcció d’Òptica; (1834-1835)
Director de la Secció de Ciències físico-matemàtiques (1836)
Comptador (1837 i 1845)
Tresorer (1838)
Vicepresident (1847)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1907-08, p. 114-124

Powered by Joomla! ©