Francesc PARADALTAS i PINTÓ

 

 

1809?, - Barcelona, 17.4.1887
Secció de Ciències físico-matemàtiques
Data d'elecció: 15.10.1835
Data d’ingrés: 4.11.1835
Numerari. Medalla 1

 

 

Breu nota biogràfica: Argenter, amb establiment al carrer de l’Argenteria. Estudià alguns anys a l’Escola Politècnica de Paris diverses assignatures, en especial les referents a l’enginyeria de mines. Exercí a la càtedra de Arquitectura subterrània i docimàsia on s’encarregava de la assignatura de Geometria descriptiva. Director de la Casa de la Moneda de la Ciutat de Barcelona. Fou encarregat d’encunyar en or, en plata i en bronze les medalles que l’ Excm. Ajuntament concedí, en 1852, per premiar els millors projectes del concurs per a la Plaça Reial. Exercí els càrrecs d’Intendent honorari de província, Superintendent de les Cases de Moneda de Segovia, Barcelona, Madrid i Sevilla,. Nomenat “Caballero de la Real orden de Carlos III.” Excedent a l’Acadèmia el 17.2.1876. Presentà el següents treballs a l’Acadèmia: “Memoria sobre la velocidad de los gases por su dilatación, aplicada á la ventilación de los establecimientos, en los que por sus operaciones se desprenden vapores dañinos”.—(8 de noviembre de 1837.). “Descripción y demostración analítica de una nueva máquina de acuñar moneda, que reúne cualidades preferibles á las que se usan en el día”.—(26 de marzo de 1840.) “Memoria sobre las dificultades que, en su concepto, se presentan en la adopción en España del sistema de pesas y medidas llamado métrico".—(19 de junio de 1856.) “Memoria sobre la formación de los montes y causas que se cree contribuyen á las mareas”.—(6 de diciembre de 1866.)

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció de Ciències físico-matemàtiques (10 de novembre de 1841 i 16 de gener de 1845)
- Director de la Secció de Ciències físico-matemàtiques (22 d’octubre de 1846 i 5 de desembre de 1867)
- President (22 de desembre de 1868)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 69-72.

Powered by Joomla! ©