Fidel E. RAURICH i SAS

 

 

Barcelona, 10.9.1892 - Barcelona, 29.5.1978
Secció 2a. Comissió de Química
Data d'elecció: 23.5.1941
Data d’ingrés: 27.5.1942
Numerari. Medalla 18

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona amb premi extraordinari (1915). Es doctorà a Madrid amb premi extraordinari. Guanyà per oposició la Càtedra de Tècnica Física i Anàlisi Químic a la Facultat de Santiago de Compostel·la (1925) En 1926 fou pensionat per estudiar a Laussene i Genève amb el professor Dubrix i Dutoit. En 1928 sol·licità l’excedència per passar a l’Instituto Oficial de Control de Medicamentos, que més tard s’anomena de Farmacobiologia, on fou director de la Secció de Química fins l’any 1940. Continuà la seva tasca docent: fou auxiliar temporal d’Anàlisi Químic de medicaments orgànics en la Facultat de Farmàcia de Madrid (1934-35) i Auxiliar temporal de Química inorgànica farmacèutica (1935-36). Finalment, en juliol de 1940, ocupà la Càtedra de Tècnica Física aplicada a la Farmàcia i la seva acumulada Anàlisi Químic, que ocupà fins a la seva jubilació (1962). Membre de les Reials acadèmies de Medicina i Farmàcia de Barcelona. Membre corresponent de la Real acadèmia de Medicina de Valencia i de la Nacional de Medicina (Instituto de España). Fou president de l’acadèmia de Farmàcia de Barcelona. President de la Secció de Barcelona de la Real Sociedad espanyola de Física i Química. Membre de la Chemical Society de Londres, etc. Medalla de bronze de Consell General de Col·legis farmacèutics. Medalla de plata de la Facultat de Farmàcia de Barcelona. Comendador de l’Ordre Civil de Alfonso X el Sabio.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Comptador

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1978-79, p. 79-81.

Powered by Joomla! ©