Antoni RAVE i BERGNES

 

 

? - Barcelona, 10.8.1883
Secció de Ciències naturals
Data d'elecció: 20.5.1847
Data d’ingrés: 30.6.1847
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Farmàcia. Llicenciat en Ciències. Catedràtic de Física a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Formà part de diverses comissions científiques a l ‘Acadèmia.

 

Càrrecs a la RACAB:
- President (7 de gener de 1859 i 4 de gener 1871)
- Vicepresident ( 8 d’agost de 1848 i 15 de novembre de 1855)
- Vicesecretari (5 de novembre de 1863 i 17 novembre de 1864)
- Tresorer (11 d’octubre de 1849)
- Comptador (7 de novembre de 1850)
- Bibliotecari (18 d’octubre de 1860 i 16 d’octubre de 1862)
- Director de la Secció de Ciències físico-matemàtiques (7 de desembre de 1854, 12 de gener de 1860, 30 d’octubre de 1862 i 15 de desembre 1864)
- Conservador del Gabinet de la Secció de Ciències físico-matemàtiques (10 de desembre de 1857, 5 de desembre de 1867 i 28 de gener de 1869)
- Vocal de la Comissió correcció d’estil (23 novembre de 1865, 17 de novembre de 1866, 21 de novembre de 1867, 22 de desembre de 1868, 19 de novembre de 1874, 9 d’octubre de 1876 i 18 d’octubre de 1878)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1911-12, p. 71-80 .

Powered by Joomla! ©