Antoni ROVIRA i TRIAS

 

 

1816? - 2.6.1889
Secció d’Història Natural
Data d'elecció: 20.5.1847
Data d’ingrés: 29.6.1847
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Arquitecte. Estudià dibuix i matemàtiques a les classes de la Llotja de Barcelona. Obtingué el títol d’arquitecte l’any 1842. Director general de l’enderroc de les muralles de Barcelona (1843). Els seus plànols presentats per el projecte de eixample de Barcelona van ser substituïts pels de D. Ildefons Cerdà. Cap d’edificació i ornament de l’Ajuntament de Barcelona (1872). Director facultatiu i primer cap de la Companyia de bombers de Barcelona (1846). Diputat provincial , regidor, arquitecte del Ajuntament de Barcelona.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Bibliotecari (15 de novembre de 1855)
- Director de la Secció d’Arts (10 de desembre de 1857 i 27 de novembre de 1862)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1911-12, p. 88-91.

Powered by Joomla! ©