Josep VALLS

 

 

? - ?
Arts, Mestre vidrier
Data d'elecció: 8.7.1789
Data d’ingrés: 11.11.1789
Numerari [Baixa com acadèmic 3.4.1816]

 

 

Dades biogràfiques en: Anuari de la RACAB, 1905-06, p. 112-113

Powered by Joomla! ©