Excm. Sr. Joaquim AGULLÓ i BATLLE

Barcelona, 1943
Secció de Física (2a)
Especialitat: Acústica d’instruments musicals
Data d’ingrés: 17.04.1994
Medalla de número: 2

 

Nota biogràfica: Enginyer industrial i doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, on actualment és catedràtic d’Enginyeria Mecànica. Ha estat director del Departament d’Enginyeria Mecànica d’aquesta universitat i sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). La seva activitat de recerca s’ha centrat en la mecànica de robots i de vehicles, la dinàmica de percussió i la vibroacústica, en el marc de la qual ha impulsat un programa de recerca d’acústica musical relatiu als instruments de vent i, en particular, als instruments catalans de la cobla. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1992), on ha estat president de la Secció de Ciències i Tecnologia (2002-2006), i on ha dirigit dos programes de recerca relatius al disseny dels instruments de la família de la tenora. Ha estat secretari general de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (2002-2010). Li fou atorgada la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya el 1997.

Powered by Joomla! ©