Excm. Sr. Enric CANADELL i CASANOVA

Castellfollit de la Roca (La Garrotxa), 1950
Secció de Química (3a)
Especialitat: Química de l’estat sòlid
Data d’ingrés: 22.10.2020
Medalla de número: 25

 

Nota biogràfica: Doctor en Ciències per la Universitat Autònoma de Madrid (1976). Ha desenvolupat la seva recerca a les Universitats de Barcelona (1978-83), Chicago (1983-84), i Paris-Sud (Orsay; 1976-1978 i 1984-1996) on va liderar un grup de Teoria dels Sòlids. Professor d’Investigació del CSIC a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona des de 1996, on va crear el Laboratori d’Estructura Electrònica de Materials. Fou responsable de l’Àrea de Ciència i Tecnologia de Materials del CSIC (1996-2001). Premi Rochat-Julliard de Física de l’Académie des Sciences (France; 1995), Doctor Honoris Causa per la Universitat de Rennes (2017) i membre electe de la Academia Europeae (2013). Ha publicat més de 400 treballs de recerca i el llibre “Orbital approach to the electronic structure of solids” (Oxford University Press, 2012 i 2016) sobre la teoria moderna de l’enllaç químic en sòlids. Ha treballat sobre molts aspectes de l’estructura electrònica dels sòlids en general però més especialment sobre els sòlids conductors de baixa dimensionalitat, camp en el que introduí conceptes que han tingut un impacte important com els de “conductors a dues bandes” i “hidden nesting”.

Powered by Joomla! ©