Excma. Sra. Esther SIMÓN i MARTÍNEZ

Barcelona, 1942
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Fisiologia vegetal
Data d’ingrés: 20.05.2010
Medalla de número: 1

Nota biogràfica: Llicenciada i doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona, on fou deixeble del professor Arturo Caballero, va completar la seva formació a la Universitat de Yale (Connecticut, EUA) i al Centre d’Études Nucleaires de Cadarache (França). Professora de la Universitat de Barcelona des del 1965, ha ocupat la càtedra de Fisiologia Vegetal de les Universitats de València i Barcelona, on ha estat degana de la Facultat de Biologia. Ha treballat en la nutrició i el metabolisme nitrogenat en plantes de prat; en la fisiologia de collites i respostes a herbicides, i en els ritmes i la fotomorfogènesi en plantes. La recerca realitzada ha estat objecte de més de setanta publicacions i un centenar llarg de comunicacions a congressos. Pertany a nombroses associacions científiques com la Federation of European Societies of Plant Biology i la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, de la qual ha estat vocal de la Junta Directiva. Ha organitzat l’European Symposium on Photomorphogenesis in Plants i el I Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal.

Powered by Joomla! ©