Dijous 19 de desembre va tenir lloc a la seu de l'Acadèmia la sessió pública d'ingrés de l'Acadèmic Sr. Dr. Josep Anton Muñoz de la Fuente.

 

El Sr. Muñoz de la Fuente llegí la seva memòria d'ingrés intitulada "L’orògen pirinenc: estructura i inversió del marge nord-ibèric". El discurs de reposta fou llegit per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Cai Puigdefàbregas i Tomàs. El Dr. Muñoz de la Fuente s'incorpora a la Secció 4a Ciències de la Terra i ocupa la plaça de Geodinàmica.

muñoz de la fuente ingres
Imatge de la sessió pública d'ingrés de l'Acadèmic Dr. Josep Anton Muñoz de la Fuente i memòria llegida
Powered by Joomla! ©