Autor: Piferrer, Francesc

Títol: La determinació del sexe en els vertebrats : canvis de paradigma i noves eines en biologia aplicada / memòria llegida per l'acadèmic electe Francesc Piferrer i Circuns, a l'acte de la seva recepció el dia 14 de novembre de 2019 ; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Xavier Bellés i Ros.

Descripció: 69 pàgines : il·lustracions ; 24 cm

Resum:Aquesta memòria comença descrivint què és la reproducció sexual, quan va aparèixer i quins avantatges evolutius presenta. A continuació s’expliquen els principals tipus de sistemes sexuals (sexes separats, hermafroditisme i unisexualitat), així com els principals mecanismes de determinació del sexe, centrant-se en el que succeeix en els vertebrats. Aquests mecanismes s’han classificat tradicionalment com a genètics i ambientals. Es descriuen els gens determinants del sexe coneguts fins ara i es menciona que la seva diversitat constitueix una de les grans paradoxes dins de la biologia del desenvolupament. Seguidament, es parla de la determinació del sexe per mitjà de factors ambientals, notablement, la temperatura. Es descriu després el procés de diferenciació sexual i com els estrògens tenen una importància cabdal en la majoria de vertebrats. Seguidament, es parla amb una mica de detall de la situació en els peixos, ja que és el grup de vertebrats amb més diversitat de sistemes sexuals i mecanismes de determinació del sexe. Es presenten uns canvis de paradigma que inclouen principalment:

1) assimilar el sexe a un vessant més de la plasticitat fenotípica i com l’epigenètica serveix per a estudiar la integració de la informació genètica i ambiental en la construcció del fenotip sexual,

2) entendre els dos grans tipus de mecanismes de determinació del sexe com a variacions dins d’un gradient continu de possibilitats més que no pas com dos tipus mútuament exclusius, i

3) eliminar la distinció entre determinació i diferenciació sexual, passant d’un sistema jeràrquic a un en xarxa pel que fa a les relacions dels gens implicats en la regulació del desenvolupament gonadal. A continuació es mencionen les aplicacions de l’estudi de la determinació del sexe, les quals inclouen la diagnosi i comprensió dels trastorns del desenvolupament sexual en els humans, el control de la proporció de sexes en la producció animal i els efectes que la pol·lució i el canvi climàtic poden tenir o ja tenen en la determinació del sexe en els vertebrats.

Finalment, es presenta a manera de síntesi la idea que els mecanismes epigenètics fan possible les transicions, tant entre diferents sistemes sexuals com entre mecanismes de determinació del sexe, propiciant i regulant la plasticitat fenotípica.

 

Text complet

Powered by Joomla! ©