Autora: Pérez-Neira, Isabel

Títol:Comunicaciones por satélite: hacia las redes 3D / Memòria llegida per l'acadèmica electa Dra. Ana Isabel Pérez Neira a l'acte de la seva recepció del dia 11 de novembre de 2021. Discurs de resposta per l'acadèmic numerari Excm. Sr. Mateo Valero i Cortés

Descripció: 101 pàgines; 24 cm

Resum:

Com seran les xarxes futures de radiocomunicacions? Quines seran les noves tecnologies que les suportaran: antenes hologràfiques, comunicacions quàntiques…? Tot i que aquestes qüestions són difícils de contestar, ja s’han començat a buscar respostes amb alguns conceptes nous i interessants. Sens dubte, les futures xarxes es basaran en tecnologies disruptives i en millores de tecnologies que ja eren presents en les actuals xarxes 5G. Cal imaginar-se xarxes centrades en l’usuari, que pot crear o activar una xarxa quan ho necessiti i allà on es trobi. Seran xarxes amb intel·ligència i memòria distribuïda, capaces de transmetre a velocitats de terabits per segon (deu mil vegades més ràpid que la velocitat que actualment lliura la fibra òptica a les nostres llars). Seran capaces a més de calcular i transmetre alhora, per automatitzar els processos i aconseguir una xarxa sostenible que ofereixi sempre la connexió òptima. No s’ha de pensar només en les grans ciutats, sinó també en pobles petits, comunitats ad hoc, oceans, etc.

Cada vegada més, la xarxa és creada per programari, la qual cosa prepara el camí per a la visió de futur que s’ha comentat. No obstant això, aquesta visió només és possible si les comunicacions terrestres i les comunicacions per satèl·lit estan plenament desenvolupades (desitjablement, ambdues com a part de la mateixa xarxa). D’aquesta manera, la cobertura serà ubiqua i la qualitat de servei, constant. Si bé les comunicacions terrestres ens són familiars, les satel·litàries no ho són tant: quan i on es fan servir?, com funcionen?, per què són diferents de les terrestres? Aquesta memòria aprofundeix en aquestes qüestions i en d’altres que hi estan relacionades, amb l’objectiu d’apropar-les al lector a través d’una descripció que combina l’explicació tutorial amb la de noves línies d’investigació.

Es mostren la importància de les comunicacions satel·litàries a l’inici de les radiocomunicacions digitals, les diferències d’aquestes respecte de les radiocomunicacions terrestres i la revolució espacial que s’està produint. En aquesta memòria, són protagonistes les tecnologies de capa física i s’avancen algunes possibles línies d’investigació de la codificació en radiofreqüència que permetin progressar en la integració dels segments terrestre i satèl·lit, aprofitant així les seves sinergies dins d’una xarxa de ràdio tridimensional.

 

Text complet

Powered by Joomla! ©