pares sessio

Authors: Gerard Gómez Muntané; Carles Puig Pla; Jesús Sánchez Miñana

Title:LES MEMÒRIES PIONERES SOBRE LA TELEGRAFIA ELÈCTRICA de l'acadèmic Dr. Francesc Salvà i Campillo (1795 - 1804)

Edition: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2020

Pages: 160 p.

ISBN: 978-84-937317-9-3

Content: Presentació -- Nota preliminar -- Francesc Salvà i Campillo (Barcelona,1751-1828): un metge de la Il·lustració interessat en la física aplicada Transcripcions anotades: Memoria sobre la electricidad aplicada a la telegrafía -- Junta 8a. Día 16 de Diciembre -- Disertación sobre el galvanismo Junta 20. Día 19 de Febrero de 1800 -- Adición sobre la aplicación del galvanismo a la telegrafía -- Junta 23. Día 14 de mayo de 1800 -- Memoria segunda sobre el galvanismo aplicado a la telegrafía -- Junta 5. Día 22 de febrero de 1804 --La difusió inicial de les memòries sobre la telegrafia de Salvà Manuscrits originals: Memoria sobre la electricidad aplicada a la telegrafía -- Acta de la Junta del 16 de desembre de 1795 -- Disertación sobre el galvanismo -- Acta de la Junta del 19 de febrer de 1800 -- Adición sobre la aplicación del galvanismo a la telegrafía -- Acta de la Junta del 14 de maig de 1800 -- Memoria segunda sobre el galvanismo aplicado a la telegrafía -- Acta de la Junta del 22 de febrer de 1804.

  • L’any 2019, més de dos-cents anys després de la presentació dels seus treballs a sessions ordinàries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) va distingir Francesc Salvà i Campillo amb un milestone per les seves aportacions a l’aplicació de l’electricitat a la telegrafia, concretament, en la demostració feta a la sessió celebrada el 22 de febrer de 1804. De la seva època només han rebut aquest reconeixement els científics Benjamin Franklin, inventor del parallamps, i Alessandro Volta, inventor de la pila elèctrica...

Powered by Joomla! ©