Authors: Tomàs Cerdà

Title: Tratado de fluxiones 1757-1759 : Transcripció, notes i introducció editorial a cura de Joaquim Berenguer Clarià

Edition: Barcelona : RACAB, 2015

Pages: 149 p.

ISBN: 978-84-937317-5-5 Price: 15€

Authors: Javier Martín Vide (coordinació)

Title: La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i el seu Observatori Fabra, precursors de l'observació meteorològica moderna : les sèries pluviomètriques / coordinat per Javier Martín Vide

Edition: Barcelona : RACAB, 2014

Pages: 86 p.

ISBN: 978-84-937317-3-1 Price: 20€

Authors: Joan Puig-Pey Saurí (direcció)

Title: L'edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: un testimoni viu de 250 anys d'història urbana / Joan Puig-Pey Saurí (direcció), Joan Puig-Pey Saurí, Carles Puig-Pla, Judith Ramírez i Casas, Xavier Simón Miranda (equip redactor), Josep Amat i Girbau (editor)

Edition: Barcelona : RACAB; CSIC, 2014

Pages: 223 p.

ISBN: 978-84-937317-2-4 Price: 30€

Authors: Edició ... a cura de Joaquim Agulló i Batlle

Title: La seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Edition: Barcelona : RACAB, 2014

Pages: 46 p.

ISBN: 978-84-937317-1-7 Price: 10€

Page 2 of 4
Powered by Joomla! ©