Juan ALABERN

Barcelona ? - ?
Secció d'Arts
Data d'elecció: 21.2.1821
Data d’ingrés: 21.2.1821
Numerari. Soci artista

 

Breu nota biogràfica: Gravador del govern civil de Barcelona. Va estudiar la seva carrera sota la protecció de la Junta de Comerç. Probablement és autor del gravat del títol d’Acadèmic que s’entregava als membres d’aquesta Corporació.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1907-08, p. 146-147

Powered by Joomla! ©