José ALEGRET y FERRER

 

? - 1843?
Secció Fisico-Matemàtica
Data d'elecció: 24.5.1820
Data d’ingrés: 14.6.1820
Numeari. Soci artista

 

Breu nota biogràfica: Professor de matemàtiques i cisteller. Va ocupar la Càtedra de Matemàtiques a l’Acadèmia (1835). Secretari de la Secció fisicomatemàtica (1836), Secretari de la secció d’Arts (1837, 1838, 1839)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1907-08, p. 134-136

Powered by Joomla! ©