José ALERENY NEBOT

 

Tivissa, Ribera d'Ebre, 1821 - ? , 1884
Secció d'Història Natural
Data d'elecció: 12.3.1846
Data d’ingrés: 22.10.1846
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat i doctorat en farmàcia. En 1847 fou nomenat regent de Botànica de la Universitat de Barcelona. En 1851 es designat per ocupar la càtedra de fisiologia vegetal de la RACAB.

Càrrecs a la RACAB:

- Vicepresident (11 d’octubre 1849)
- Secretari de la secció 2a (29 d’octubre)
- Director de la Secció d’Història Natural (27 de novembre 1851)
- Secretari General (28 d’octubre 1852 )
- Tresorer (9 de novembre 1854)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1911-12, p. 55-58

Powered by Joomla! ©