Joan AUGÉ FARRERAS

 

Barcelona, 10.6.1919 - Barcelona, 9.2.1993
Secció Matemàtiques i Astronomia
Data d'elecció: 23.2.1961
Data d’ingrés: 26.5.1966
Numerari. Medalla 45

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Exactes, amb Premi Extraordinari, l'any 1941 a la Universitat de Barcelona. Es va doctorar, l'any 1943, a la Universitat Central de Madrid amb Premi Extraordinari. El curs 1942-43 fou Professor Auxiliar a la Universitat Central, i els cursos 1943-44 i 1944-45, Professor encarregat de la Càtedra d’Anàlisis Matemàtica III (Equacions diferencials) de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona, (fins al 17 de Juliol del 1945). Catedràtic numerari, per oposició, d’Anàlisis Matemàtica III (Equacions diferencials) de la Facultat de Ciències (mes endavant Facultat de Matemàtiques) de la Universitat de Barcelona del 17 de juliol del 1945 fins a la seva jubilació el 30 de setembre del 1986. Fou Becari del «Consejo Superior de Investigaciones Científicas» en els anys 1941 i 1942. Col·laborador de l'Institut «Jorge Juan» de Matemàtiques del CSIC des de començament de l'octubre del 1942 fins a final de setembre del 1943. En el Seminari Matemàtic de Barcelona ocupà el següents càrrecs: Col·laborador (1943-1945), Professor Col·laborador (des del 1945), Secretari (juliol 1953, octubre 1957), Vice-Director (novembre 1957, juny 1968) i Director (juny 1968 fins a abril 1986). Director de la Biblioteca del Seminari Matemàtic (octubre 1946, setembre 1979). Secretari de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona des del juliol del 1953 fins a l'octubre del 1957. Vice-Degà de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona des del juliol del 1957 fins a l'octubre del 1961. Director del Departament d'Equacions Funcionals de la Universitat de Barcelona des del 1966 fins al 1978. Fundador i primer Director del Laboratori de Càlcul de la Universitat de Barcelona, des de la seva creació, el 1968, fins el 1979. President de la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona des de l'1 d'octubre del 1969 fins el 30 de setembre del 1971. Vocal de la Junta Directiva de la «Real Sociedad Matemática Española» des del febrer del 1955 fins a l'octubre del 1964. Vice-President a Barcelona de la RSME des del 1966 fins a la seva jubilació. Conseller Adjunt del Patronat «Alfonso el Sabio» del CSIC des del febrer del 1959. Vocal de la Junta de Govern del Patronat «Alfonso el Sabio» del CSIC des del maig del 1967 fins al juny del 1971. Membre del «Comité español de la Union Internacional de Matemáticas», d'octubre 1979 fins a la jubilació. Membre de la «American Mathematical Society» des del juliol del 1962, fins el desembre del 1984. Contracte d'Investigació en el «Instituto de la Construcción y del Cemento» col·laborant en els treballs que li foren proposats des del 1949 fins el 1953. Contracte d'Investigació amb la «División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza» del CSIC amb càrrec al «Plan de Desarrollo» sobre «Ecuaciones diferenciales totales y distribuciones» des de l'1 d'agost fins al final del 1964. Vocal del Jurat que va adjudicar els premis del CSIC de l'any 1958. Vocal del Jurat de Premis 1968 de la «Fundación Juan March». Participà en diverses Reunions Anuals de Matemàtics Espanyols presentant-hi treballs i ocupant-hi càrrecs. Acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid des de març del 1976. Fou director de nombroses tesis i autor de diverses publicacions.

Càrrecs a la RACAB: Comptador (octubre 1983-abril 1991)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 143

Powered by Joomla! ©