Miguel AZPIROZ YOLDI

 

 

Tolosa (Guipuzcoa), 17.8.1916 - Donostia, 20.9.1965
Secció de Física
Data d'elecció: 13.12.1962
Data d’ingrés: 25.2.1965
Numerari. Medalla 6

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciatura de Ciències, Secció de Exactes, a la Universitat de Madrid (1941). Meteoròleg del “Servicio Meteorológico Nacional”, per oposició (1942). Doctor en Ciències, secció de físiques, a la Universitat de Madrid (1949), la seva tesi doctoral va ser distingida pel "Consejo Superior de Investigaciones Científicas" fou distingida amb el premi “Torres Quevedo”. Càtedra de Física del Aire de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona (1953).

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1965-66, p. 95

Powered by Joomla! ©