Bonaventura BASSEGODA i MUSTÉ

 

Barcelona, 1896 - Barcelona, 29.3.1987
Arquitectura
Data d'elecció: 22.2.1936
Data d’ingrés: 25.2.1942
Numerari. Medalla 8

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències Exactes (1922). Arquitecte (1924).Professor d’Anàlisi matemàtica a la Facultat de Ciències. El 1927 guanyà l’oposició a la càtedra auxiliar de la Secció científica de l’Escola d’Arquitectura, i l’any següent, també per oposició, la de Construcció Arquitectònica, que va ocupar fins la seva jubilació el 1966. El 1928 entrà com arquitecte de la Secció d’obres de l’Exposició Internacional de 1929. El 1942 llegí el seu discurs d’ingrés a la RACAB sobre vibracions en els edificis. Fou un membre molta actiu a la vida de l’Acadèmia. Va presentar 18 monografies, que tracten de l’urbanisme, l’arquitectura gòtica, la volta de maó de pla.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1987-88, p. 105

Powered by Joomla! ©