Francesc BELL i LLEOPART

 

? - Barcelona, 1804
Direcció d’òptica
Data d'elecció: 2.7.1766
Data d’ingrés: 9.7.1766
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Catedràtic de matemàtiques a la Real Conferencia (10 de desembre de 1766) i del Col·legio de Cordelles.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1903-04, p. 63-66

Powered by Joomla! ©