Joaquim BONET i VINYALS

 

Barcelona, 1.1.1822 - Barcelona, 16.12.1887
Secció de Ciències Fisicomatemàtiques
Data d'elecció: 29.5.1866
Data d’ingrés: 6.10.1866
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Matemàtic català. Professor de l'Escola de Nàutica de Barcelona a partir del 1850, en fou director el 1869-72. Dedicat també a la instrucció pública, fou professor de l'Escola Industrial de Barcelona. Publicà diversos tractats de trigonometria i mecànica celest.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció de Ciències físicomatemàtiques (5 desembre 1867)
- Comptador (11 octubre 1882)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1913-14, p. 92-97

Powered by Joomla! ©