Francisco BUSCARONS ÚBEDA

 

Saragossa 7.2.1906 - Barcelona, 6.1.1989
Química
Data d'elecció: 19.2.1959
Data d’ingrés: 22.6.1960
Numerari. Medalla 36

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències Químiques. Catedràtic de Química analítica de la Facultat de Ciències des de el 10 de novembre de 1942. Professor a les universitats de La Laguna, Valladolid i Barcelona. Rector de la Universitat de Barcelona (1951-1957). Cap de la secció de Química analítica de Barcelona del C.S.I.C. des de 1945. Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Encomienda de la Orden de San Gregorio el Magno. Director per oposició del Laboratori d’Anàlisi químic de la duana de Barcelona (1927-1943). Més de 120 treballs d’investigació publicats. Acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid (1963). Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medecina de Barcelona. Premi Ciutat de Barcelona d’investigació (1985).

 

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1989-90, p. 92

Powered by Joomla! ©