Josep CAMPS i CAMPS

 

Barcelona, 1795-1796? - Madrid, 15.3.1877
Data d'elecció: 16.4.1833
Data d’ingrés: 29.4.1833
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Estudià farmàcia i fou catedràtic al “Colegio de San Victoriano” de Barcelona. Fou catedràtic al “Real Colegio de Farmacia de Madrid”. Consta en acta de la sessió celebrada el dia 27 de novembre de 1839, que juntament amb el acadèmics Graells i Pons, fou el primer que fa fer ús del daguerreotip a Madrid. El Sr. Camps va prendre part important en la redacció de la “Farmacopea española”

 

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 92-94

Powered by Joomla! ©