Ramon CASANOVA i de MIR

 

Vic, 1811 - Barcelona,18.10.1875
Direcció de Botànica i Agricultura
Data d'elecció: 30.3.1833
Data d’ingrés: 28.6.1833
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Fou comissari d’Agricultura en la província de Barcelona, Tinent Alcalde de Barcelona, diputat provincial, Diputat a les Cortés. Vicepresident de la Junta de Agricultura, Industria i Comerç, President de la Societat Econòmica barcelonesa de Amics del País. Un dels fundadors i vicepresident de l’Instituto Agrícola catalán de San Isidro.

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció d’Agricultura (26 octubre 1836, 10 novembre 1841)
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Agricultura (26 juliol 1837, 6 novembre 1839, 16 març 1843, 22 novembre 1855)
- Director de la Secció d’Agricultura (16 gener 1845, 1 septembre 1848)
- Bibliotecari (8 agost 1838, 12 setembre 1842)
- Comptador (28 octubre 1852)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 117-120

Powered by Joomla! ©