Paulino CASTELLS y VIDAL

 

Barcelona, 10.5.1877 - Barcelona, 17.8.1956
Secció 1a. Comissió de Mecànica
Data d'elecció: 29.3.1912
Data d’ingrés: 11.5.1913
Numerari. Medalla 28

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències, secció de fisicomatemàtiques (1898). Enginyer industrial, especialitat mecànica (1902). Encarregat de la Càtedra d’Inducció electrodinàmica i les seves aplicacions, d ela Societat espanyola protectora de les Ciències, a Barcelona (1898-1901). Auxiliar interí de Termologia a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona (1900-1901). Professor interí d’Anàlisi matemàtic en l’Escola d’Enginyers Industrials de Madrid (1902-1905). Auxiliar numerari a l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona (11905). Catedràtic numerari d’Anàlisi matemàtic en la Escola d’Enginyers Industrials de Madrid (1905-1907), Catedràtic numerari de la mateixa assignatura en l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona(1907-1947). Director de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona (1913-1931). Subdirector de l’Escola Especial d’Enginyers Industrials establerta a Barcelona (1940-42). Professor de Geometria a l’Escola provincial d’Arts i Oficis de Barcelona (1907-1913). Professor de Matemàtiques a l’Escola elemental de Treball de Barcelona (1913-1923), i director de la mateixa (1913-1916).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Bibliotecari (1915-1917)
- Director de la Secció 1a (1917-1918, 1947-1949)
- Tresorer (1924-1929)
- Vicepresident (1939-1945)
- President (1945-1946)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1956-57, p. 95-98

Powered by Joomla! ©