Antoni CORTÈS i FUSTER

 

Valls, Tarragona - ?
Secció de Ciències Fisicomatemàtiques
Data d'elecció: 4.7.1850
Data d’ingrés: 24.10.1850
Numerari

 

Breu nota biogràfica: En 24 d’abril de 1851 llegí una memòria en que s’exposen les causes de la destrucció dels ponts, amb motiu de crescudes sobtades, i el mitjans que es podrien adoptar per contrarestar-les.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 86

Powered by Joomla! ©